enkla jobb

Nya enkla jobb – inte så enkelt!

I en tidigare artikel (Svart ekonomi – ett slukhål för de enkla jobben) beskrev jag hur de nya enkla jobb som behövs delvis kunde ”skapas” genom att nuvarande ca 300 000 svarta jobb konverteras till vita. Tyvärr räcker inte det då de svarta jobben inte är nya utan redan utförs av många av de människor som skulle komma ifråga för de vita jobben och behovet av nya jobb är därför ännu större. En anledning till det är att de svarta jobben konkurrerat ut de vita så det är inte säkert att 300 000 svarta jobb motsvaras av lika många vita.

Tags: 

Svart ekonomi – ett slukhål för de enkla jobben!

Regeringen, politiska partier och arbetsmarknadens organisationer talar alla om att skapa nya enkla jobb för att ett stort antal immigranter med låg utbildning ska kunna försörja sig själva.
Ett faktum som sällan diskuteras är att merparten av dessa jobb måste vara vita, kommersiella och mer än symboliska samt inte finansierade av skattepengar för att inte utarma den svenska ekonomin.